Năm Điều Đạo Đức - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1042 | 21-02-2013

Năm Điều Đạo Đức - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Năm Điều Đạo Đức - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Tôn Vân - Tỉnh Long An, ngày 08/04/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1884,Nam-dieu-dao-duc-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.