Năm Hợi nói chuyện con heo - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1139 | 22-04-2011

Năm Hợi nói chuyện con heo - Thích Nhật Từ

Năm Hợi nói chuyện con heo. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Quang, ngày 13-01-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1174,Nam-Hoi-noi-chuyen-con-heo.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.