Nelson mandala người hùng công lý - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1131 | 12-12-2013

Nelson mandala người hùng công lý - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Nelson mandala người hùng công lý do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, Quận 3, ngày 08/12/2013 - www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-nelson-mandala-nguoi-hung-cong-ly/

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.