Nẻo về của ý - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1943 | 04-06-2012

Nẻo về của ý - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Nẻo về của ý - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại khóa tu Một Ngày An Lạc thứ 143, chùa Phổ Quang, ngày 02/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5921,Neo-ve-cua-y.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.