Nếu em nhớ - TT. Thích Bửu Chánh

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

901 | 16-03-2017

Nếu em nhớ - TT. Thích Bửu Chánh

Pháp thoại do TT. Thích Bửu Chánh giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 14 tại chùa Giác Ngộ, ngày 05-03-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.