Nếu Thế Gian Chỉ Toàn Cái Thiện - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

145 | 16-10-2017

Nếu Thế Gian Chỉ Toàn Cái Thiện - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Bài giảng ĐĐ Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Canada: Nếu Thế Gian Chỉ Toàn Cái Thiện. Giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Vencouver, Canada), ngày 16-09-2017
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.