Ngã Mạn Là Gì? - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

868 | 14-02-2015

Ngã Mạn Là Gì? - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Ngã Mạn Là Gì? do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân chuyến hoằng pháp tại Mỹ và Canada năm 2014. Qua bài pháp thoại chúng ta thấy rằng một người ngã mạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Một khi có tâm ngã mạn trổi dậy chúng ta sẽ không chịu lắng nghe lời góp ý chân thành của người khác, không chịu học hỏi thêm nên dễ dàng làm điều sai quấy, do đó tội lỗi càng tăng thêm. Ngã mạn là thứ căn bản phiền não nên gốc rễ của nó rất sâu dày, không phải ai cũng có thể dễ dàng diệt trừ được. Muốn đoạn trừ nó chúng ta chỉ có cách là thường xuyên vun bồi hạnh khiêm tốn, vị tha thì từ từ mới chuyển hóa được tâm ngã mạn đấy.

http://phatphapungdung.com/phap-am/nga-man-la-gi-thich-phuoc-tien/c18.html

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.