Ngắm trăng - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1410 | 22-04-2011

Ngắm trăng - Thích Nhật Từ

Ngắm trăng. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân Rằm tháng Giêng tại Chùa Phổ Quang, ngày 04-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1860,Ngam-trang.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.