Ngăn Chặn AIDS Và Thực Hiện Cam kết - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1118 | 22-04-2011

Ngăn Chặn AIDS Và Thực Hiện Cam kết - Thích Nhật Từ

Ngăn Chặn AIDS Và Thực Hiện Cam kết. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 3-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1652,Ngan-chan-Sida--thuc-hien-cam-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.