Ngày Phật Đản Trong Chúng Ta - HT Thích Thái Hòa - HT. Thích Thái Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

1133 | 02-11-2011

Ngày Phật Đản Trong Chúng Ta - HT Thích Thái Hòa - HT. Thích Thái Hòa

Giảng cho quần chúng Phật tử nhân mùa Phật Đản - PL 2555 Tại chùa Phước Duyên, TP Huế.
Ngày 25-04 Tân Mão(17.05.2011)

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.