Nghệ thuật truyền thông trong pháp thoại - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1216 | 05-01-2013

Nghệ thuật truyền thông trong pháp thoại - Thích Nhật Từ

Nghệ thuật truyền thông trong pháp thoại. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Khóa Hoằng Pháp TƯ, Chùa Bằng, Hà Nội, ngày 18-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1819,Nghe-thuat-truyen-thong-phap-t...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.