Nghệ Thuật Ứng Xử - Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng

Thể loại: 
Video

312 | 23-07-2018

Nghệ Thuật Ứng Xử - Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng

Bài pháp thoại Nghệ Thuật Ứng Xử do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Đạo Phật (Bakersfield - California - Hoa Kỳ), ngày 25-12-2014
Những bài giảng khác của Đại Đức Thích Phước Tiến: https://phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.