Nghìn mắt nghìn tay - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1/2

Thể loại: 
Video

1197 | 16-03-2013

Nghìn mắt nghìn tay - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1/2

Nghìn mắt nghìn tay - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1/2
Giảng tại chùa Từ Quang (TPHCM) ngày 18-07-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.