Ngoại cảm và siêu độ (14/06/2008) - TT. Thích Nhật Từ & Phan Thị Bích Hằng

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

620 | 17-08-2016

Ngoại cảm và siêu độ (14/06/2008) - TT. Thích Nhật Từ & Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và thầy Thích Nhật Từ. Giảng tại nhà hàng Việt Chay – Thăng Long - Hà Nội, ngày 14-6-2008.

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.