Ngoại cảm và siêu độ - Thế giới tâm linh - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2157 | 14-03-2013

Ngoại cảm và siêu độ - Thế giới tâm linh - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Ngoại cảm và siêu độ - Thế giới tâm linh - Phần 1/2 - Thích Nhật Từ. Phan Thị Bích Hằng và Thích Nhật Từ. Tiệm cơm chay Việt Chay -- Thăng Long - Hà Nội, ngày 14-6-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1398,Ngoai-cam-va-sieu-do-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.