Ngũ Thừa Phật Giáo - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Thể loại: 
Video

452 | 17-03-2017

Ngũ Thừa Phật Giáo - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Bài pháp thoại "Ngũ Thừa Phật Giáo" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 04/03/2017 (07/02/Đinh Dậu) tại chùa Phước Thiện (Bình Chánh, HCM)
Các bài giảng khác của thầy Thích Phước Tiến: phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.