Người Cư Sĩ Viên Mãn 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1088 | 24-11-2012

Người Cư Sĩ Viên Mãn 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 9
Từ ngày 01 đến ngày 10.08.2011

Thầy. Thích Pháp Hòa - Người Cư Sĩ Viên Mãn 1

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.