Người Cư Sĩ Viên Mãn 4 - Thầy. Thích Pháp Hòa (August 8, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1169 | 31-01-2013

Người Cư Sĩ Viên Mãn 4 - Thầy. Thích Pháp Hòa (August 8, 2011)

Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 9
Từ ngày 01 đến ngày 10.08.2011

Thầy. Thích Pháp Hòa - Người Cư Sĩ Viên Mãn 4

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.