Người Phật tử lý tưởng - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

939 | 05-11-2014

Người Phật tử lý tưởng - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Giảng tại chùa Ấn Quang, Quận 10, TP.HCM ngày 14/09/2014
Nghe mp3 bài pháp thoại này tại đây: http://www.chuagiacngo.com/media/play-nguoi-phat-tu-ly-tuong/

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.