Người tu Tịnh Độ nên biết

Thể loại: 
Audio
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2740 | 02-04-2013

nguoi_tu_tinh_do_nen_biet_17_03_2013.mp3

Giảng tại chùa Vĩnh Phước, ngày 17/03/2013

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.