Nguồn gốc và ý nghĩa đại lễ Vu Lan - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

470 | 09-12-2016

Nguồn gốc và ý nghĩa đại lễ Vu Lan - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 23-08-2015. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-08-2015/nguon-goc-va-y-ngh...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.