Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Phần 6/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1210 | 28-10-2011

Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Phần 6/7

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, ngày 18/07/2009. Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4910,Nguong-Cua-Cuoc-doi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.