Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1445 | 20-12-2012

Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, ngày 18/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4910,Nguong-Cua-Cuoc-doi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.