Nguyên Lý Phật Giáo Nhập Thế - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1424 | 22-04-2011

Nguyên Lý Phật Giáo Nhập Thế - Thích Nhật Từ

Nguyên Lý Phật Giáo Nhập Thế. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 24/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1673,Nguyen-ly-Phat-giao-nhap-the.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.