Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng - phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1584 | 15-03-2013

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng - phần 1/2

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng - phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, ngày 25-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1872,Nha-ngoai-cam-Phan-Thi-Bich-Ha...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.