Nhàn Cư Vi Bất Thiện - Đại Đức Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Thể loại: 
Video

240 | 09-06-2017

Nhàn Cư Vi Bất Thiện - Đại Đức Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 tại Úc Châu - Nhàn Cư Vi Bất Thiện
Thuyết giảng tại: chùa Phổ Chiếu, ngày 08/04/2017 (12/03/Đinh Dậu)
Những bài giảng khác của thầy Thích Phước Tiến phatphapungdung.com/thich-phuoc-tien
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
- Website:
Phật Pháp Ứng Dụng: phatphapungdung.com
Tu Viện Tường Vân: tuvientuongvan.com.vn
Blog Phật Giáo: blogphatgiao.com
Facebook: facebook.com/thichphuoctienfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.