Nhận diện và vượt qua khổ đau - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1530 | 16-08-2013

Nhận diện và vượt qua khổ đau - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Nhận diện và vượt qua khổ đau - TT.Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phổ Quang, Quận Tân Bình, ngày 11/08/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-nhan-dien-va-vuot-qua-kho-dau/ - www.tusachphathoc.com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.