Nhận Diện Và Vượt Qua Khổ Đau - TT.Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1421 | 24-09-2012

Nhận Diện Và Vượt Qua Khổ Đau - TT.Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.Com

Bài Pháp - Nhận Diện Và Vượt Qua Khổ Đau - TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang ngày 05-08-2012 - TuSachPhatHoc.Com - nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6932,Nhan-dien-va-vuot-qua-kho-dau....

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.