NHÂN DUYÊN GIÀU NGHÈO

Thể loại: 
Video

512 | 21-02-2017

NHÂN DUYÊN GIÀU NGHÈO

Thuyết giảng: TT. Thích Thiện Thuận
Địa điểm thuyết giảng: Tổ đình Long Khánh, An Giang (ngày 13/5/2015)

Hãy nhớ rằng: không ai chọn được nơi mình sinh ra mà tất cả đều do nhân đã tạo từ nhiều đời trước đưa mình đến cảnh giới hiện tại, do vậy chúng ta đừng nên than trách số phận mà hãy nhìn nhận nghiệp báu của mình để cải thiện cho đời sống tốt hơn. Tu hạnh bố thí cải thiện cái nghèo, và tu tập trí tuệ để có cuộc sống bình yên, đầy đủ của cải vật chất và tinh thần luôn an lạc. Bố thí có 3 loại: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Cách dụng tâm khi bố thí rất quan trọng vì công đức phát sinh từ tâm này. “Người phát tâm rộng lớn bố thí vật chất, của chỉ bằng hạt cải mà quả báo như núi tu di. Người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí, của bằng núi tu di, công đức chỉ bằng hạt cải.” Khi thực hành phải dựa trên nền tảng của chánh tín thì mới đạt đến Ba la mật – pháp bố thí cúng dường tối thượng. Thực hành được Ba la mật thì công đức và phước báu là không thể nghĩ bàn. Không có gì đảm bảo tài sản hôm nay ngày mai sẽ còn, do vậy, hành giả cần phải tu trí tuệ và xây dựng phước báu với nhận thức rằng: Nguyên nhân của giàu có là bố thí, nguyên nhân của nghèo khổ là tham lam, bỏn xẻn.

------------------------------------------------------------------------
Xin mời quý vị theo dõi trang pháp âm: www.phapam.vienchuyentu.com
Đây là kênh chính thức đăng tải bài giảng của TT. Thích Thiện Thuận - Viện Chuyên Tu.
Mọi thông tin cần thiết, xin quý vị hoan hỷ liên hệ Ban biên tập:
VIỆN CHUYÊN TU 1
Làng Vạn Hạnh - TT. Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947

VIỆN CHUYÊN TU 2
Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, H. Long Thành, Đồng Nai
ĐT: +84 - 61 263 0013
Email: vienchuyentu@yahoo.com ; vienchuyentu.net@gmail.com
Website: www.vienchuyentu.com; www.vienchuyentu.net
Pháp thoại: www.youtube.com/user/vienchuyentunet/
Fanpage: www.facebook.com/ThichThienThuanFanpage/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.