Nhân Lành Quả Đẹp - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK(April 28 , 2012)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1247 | 03-03-2013

Nhân Lành Quả Đẹp - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK(April 28 , 2012)

Nhân Lành Quả Đẹp - Thầy. Thích Pháp Hòa (April 28 , 2012)
Giảng tại Chùa Hải Đức Regina, SK

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.