Nhân quả không sai - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1122 | 14-09-2012

Nhân quả không sai - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Nhân quả không sai - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, 16-12-2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1110,Nhan-qua-khong-sai-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.