Nhận xét của thầy Thích Nhật Từ về ngoại cảm và cõi âm - phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1796 | 09-03-2013

Nhận xét của thầy Thích Nhật Từ về ngoại cảm và cõi âm - phần 2/2

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Nhận xét của thầy Thích Nhật Từ về ngoại cảm và cõi âm - phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, ngày 25-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1873,Nhan-xet-cua-thay-Thich-Nhat-T...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.