Nhu cầu hiện đại hóa Phật Giáo - TT. Thích Nhật Từ - 17/10/2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

610 | 25-02-2016

Nhu cầu hiện đại hóa Phật Giáo - TT. Thích Nhật Từ - 17/10/2004

Nhu cầu hiện đại hóa Phật Giáo
TT. Thích Nhật Từ
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ (17-10-04)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.