Nhu cầu và vai trò Hoằng pháp viên - TT. Thích Nhật Từ - 06/12/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

932 | 17-12-2015

Nhu cầu và vai trò Hoằng pháp viên - TT. Thích Nhật Từ - 06/12/2015

Nhu cầu và vai trò Hoằng pháp viên - TT. Thích Nhật Từ - 06/12/2015
Giảng tại chùa Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 06/12/2015
Nghe và download mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/nhu-cau-va-vai-tro...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.