Những bài học từ nơi đức Phật chuyển pháp luân - TT. Thích Nhật Từ - 08/11/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

608 | 17-12-2015

Những bài học từ nơi đức Phật chuyển pháp luân - TT. Thích Nhật Từ - 08/11/2015

Những bài học từ nơi đức Phật chuyển pháp luân - TT. Thích Nhật Từ - 08/11/2015
Giảng tại Phật tích Vườn Nai, Ấn Độ, ngày 08/11/2015
Nghe và download mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-11-2015/nhung-bai-hoc-tu-n...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.