Những Bệnh Của Người Tu Thiền - Tvsungphuc.net

Thể loại: 
Video

1563 | 21-04-2013

Những Bệnh Của Người Tu Thiền - Tvsungphuc.net

Những Bệnh Của Người Tu Thiền : Thiền Sư Thích Thanh Từ
Giảng tại : Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt.

http://tvsungphuc.net
Thiền viện Sùng Phúc Tổ 10 Phường Cự Khối quận Long Biên TP Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.