Những Cái Biết Làm Thay Đổi Cuộc Đời - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

6993 | 01-03-2013

Những Cái Biết Làm Thay Đổi Cuộc Đời - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Những Cái Biết Làm Thay Đổi Cuộc Đời do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước, ngày 09/09/2012 - nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6959,Nhung-cai-biet-lam-thay-doi-cu... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.