Những điểm tương đồng giữa Phật giáo Thượng tọa bộ và Phật giáo Đại thừa - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

482 | 05-01-2017

Những điểm tương đồng giữa Phật giáo Thượng tọa bộ và Phật giáo Đại thừa - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân, ngày 30-12-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.