Những điều người phụng sự nên biết -TT. Thích Nhật Từ (Bản LIVE STREAM)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

631 | 23-11-2015

Những điều người phụng sự nên biết -TT. Thích Nhật Từ (Bản LIVE STREAM)

Giảng ngày 22-11-2015, chùa Giác Ngộ

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.