Những Điều Phật Tử Mới Nên Biết - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2292 | 10-03-2012

Những Điều Phật Tử Mới Nên Biết - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Những Điều Phật Tử Mới Nên Biết - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân Lễ Vu Lan Chùa Giác Ngộ, ngày 03/09/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5191,Nhung-dieu-Phat-Tu-Moi-Nen-Bie...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.