Những điều an vui - Phần 3/8

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1148 | 28-07-2010

Những điều an vui - Phần 3/8

Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân lễ húy kỵ lần thứ 17, cố Hòa thượng viện chủ Chùa Giác Ngộ, ngày 18/09/2009. Nghe audio tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5194,Nhung-dieu-an-vui.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.