Những hạt kim cương cho hạnh phúc lứa đôi - HT. Thích Thái Hòa - wWw.PhatAm.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Thái Hòa

978 | 02-11-2011

Những hạt kim cương cho hạnh phúc lứa đôi - HT. Thích Thái Hòa - wWw.PhatAm.com

HT. Thích Thái Hòa giảng tại chùa Tảo Sách, Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.