Những Khắc Nghiệt Cuộc Đời

Thể loại: 
Video

495 | 23-03-2016

Những Khắc Nghiệt Cuộc Đời

Chùa MINH ĐẠO - Quận 3 -- Tp Hồ Chí Minh
Thuyết giảng: TT Thích Hạnh Bảo & ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.