Những lời dạy cao quý của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

314 | 25-03-2017

Những lời dạy cao quý của Đức Phật - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, ngày 18-02-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.