Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

502 | 25-05-2015

Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Những ngộ nhận nên tránh đối với đạo Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ, ngày 15/03/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2015/nhung-ngo-nhan...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.