Những sai lầm giới trẻ nên tránh

Thể loại: 
Audio
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2573 | 02-04-2013

nhung_sai_lam_gioi_tre_nen_tranh_24_03_2013.mp3

Giảng tại khóa tu sinh viên hướng về Phật Pháp tại chùa Hoằng Pháp, ngày 24/03/2013

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.