Những việc quan trọng của kiếp người - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1230 | 09-03-2013

Những việc quan trọng của kiếp người - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hà Tân - tỉnh Quảng Nam, ngày 01/03/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5359,Nhung-viec-quan-trong-cua-kiep...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.