Niệm thân, Niệm thọ | TT. Thích Pháp Đăng - Pháp thoại mới nhất 2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

93 | 09-12-2017

Niệm thân, Niệm thọ | TT. Thích Pháp Đăng - Pháp thoại mới nhất 2017

Niệm thân, Niệm thọ | TT. Thích Pháp Đăng - Pháp thoại mới nhất 2017.
Pháp thoại do TT. Thích Pháp Đăng giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 11, tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-12-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.