Niệm Phật Lợi Lạc Kẻ Còn Người Mất - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1239 | 05-03-2011

Niệm Phật Lợi Lạc Kẻ Còn Người Mất - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Niệm Phật Lợi Lạc Kẻ Còn Người Mất - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Dương Đình, Hà Nội, ngày 30/06/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1422,Niem-Phat-loi-lac-ke-con-nguoi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.