Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không (Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
HT Tịnh Không

1020 | 25-11-2012

Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không (Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm)

Xem những bài pháp ngắn khác của Pháp sư Tịnh Không ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gv8bE-OVLgi0LEAhZieBhjE
Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không (Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm phẩm "Thế Chủ Diệu Nghiêm" )

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.